Thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án công nghệ thông tin (CNTT) do Ủy ban nhân dân (UBND) xã quyết định đầu tư(có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án công nghệ thông tin (CNTT) do Ủy ban nhân dân (UBND) xã quyết định đầu tư(có dịch vụ bưu chính công ích)

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cơ quan, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định và nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của Hồ sơ:

- Nếu Hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.

- Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho Cơ quan, tổ chức và hướng dẫn cho Cơ quan, tổ chức hoàn thiện Hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định thiết kế thi công và tổng dự toán (BM-01).

- Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư.

- Bản chính Báo cáo đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thiết kế sơ bộ của dự án đã được thẩm định.

- Bản sao văn bản thẩm định thiết kế sơ bộ của dự án.

- Thiết kế thi công và tổng dự toán.

- Báo cáo kết quả khảo sát dự án; Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát dự án.

- Báo cáo kết quả khảo sát dự án bổ sung (nếu có); Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát (nếu cần thiết).

- Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn khảo sát, tổ chức lập thiết kế thi công; Hồ sơ năng lực của chủ trì thiết kế thi công, chủ trì khảo sát (Chương VI, Nghị định 102/2009/NĐ-CP).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án CNTT.

 

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu BM-CNTT-01: Tờ trình thẩm định thiết kế thi công và tổng dự toán.

(Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Các dự án do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon BM.doc28.5 KB

Mức độ: