Thủ tục Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại(có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại(có dịch vụ bưu chính công ích)

 

Trình tự thực hiện

- Tổ chức đến Sở Công Thương tỉnh để được hướng dẫn lập hồ sơ xin bổ sung, sửa đổi dấu chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Nộp hồ sơ tại Sở Công Thương

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ kiểm tra tính pháp lý nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết  biên nhận trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Công Thương Cao Bằng.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ (theo mẫu);    

+ Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc  chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam);

+ Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký bổ sung sửa đổi (theo mẫu).

+ Mẫu con dấu nghiệp vụ thương nhân đã đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

Không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;

 - Cơ quan phối hợp (nếu có).

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu con dấu nghiệp vụ;

- Đơn đăng ký (bổ sung, sửa đổi) dấu nghiệp vụ

(Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại).

Phí, lệ phí

Mức thu lệ phí: 20.000đ/mẫu dấu/ lần

(Theo Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20/10/2006 của Bộ tài chính về việc quy định chế độ thu nộp quản lý và sư dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 quy định chi tiết luật thương mại về kinh doanh dịch vụ Giám định thương mại;

- Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11/4/2006 của Bộ Thương mại Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

 

Mức độ: