Thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân

Trình tự thực hiện

+ Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Người lao động gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng cá nhân tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời người lao động trong vòng 05 ngày.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm có:

+ Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân theo mẫu tại Phục lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Bản sao Hợp đồng cá nhân, kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật;

+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

+ Sơ yếu lí lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức của người lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị thẩm định của Cơ sở.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Đối tượng thực hiện TTHC

Người lao động đã ký kết được hợp đồng cung ứng với người sử dụng lao động nước ngoài.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục số 07 - TT 21.docx

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cá nhân

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: