Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

Trình tự thực hiện

+ Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời doanh nghiệp trong vòng 10 ngày.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước ( Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính).

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm có:

+ Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập;

+ Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập, kèm theo bản dịch tiếng Việt;

+ Tài liệu chứng minh việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Giấy xỏc nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi đăng ký quỹ cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

 Sở Lao động - TBXH.

Đối tượng thực hiện TTHC

Doanh nghiệp có hợp đồng đưa lao động đi thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày, đúng với ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

-Phụ lục số 06 - TT 21.docx

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Công văn chấp thuận để doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: