Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

Trình tự thực hiện

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Trung tâm trọng tài;

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đăng ký hoạt động (theo mẫu);

          - Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;

          - Bản sao có chứng thực Điều lệ Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu (theo mẫu);

          - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở hoạt động của Trung tâm trọng tài

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Trung tâm trọng tài

 

Cơ quan thực hiện `TTHC

Sở Tư pháp

 

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.

Phí, lệ phí

1.500.000 đồng/lần.

(Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 01/TP-TTTM: Điều lệ Trung tâm trọng tài.

- Mẫu số 04/TP-TTTM : Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài.

 (Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp).

 

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Trung tâm trọng tài đã được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day30.5 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day28 KB

Mức độ: