Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 

Trình tự thực hiện

- Văn phòng công chứng nộp hồ sơ đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương đã ra quyết định cho phép thành lập;

- Sở Tư pháp xem xét, cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp  tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng ( (theo mẫu));

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng phù hợp với nội dung đã nêu trong đề án thành lập;

- Hồ sơ đăng ký hành nghề của các công chứng viên hợp danh, công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (theo mẫu) TP-CC-18 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện TTHC

Văn phòng công chứng

Cơ quan thực hiện TTHC

 Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (theo mẫu) TP-CC-18 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP hoặc văn bản từ chối cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng: Cấp mới: 1.000.000 đồng/giấy; Cấp lại: 500.000 đồng/giấy.

(Thông tư số 54/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 của Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu TP-CC-09: Mẫu đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

( Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập

(Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014)

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

- - Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Thông rư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day31 KB

Mức độ: