Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;

- Đối với trường hợp nộp gián tiếp qua hệ thống bưu chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện;

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo đủ thành phần và đúng quy định, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa cho tổ chức, cá nhân;

Bước 4: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo Mẫu số 6 - Phụ lục I;

+ 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm theo Mẫu số 3 - Phụ lục I.

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ ( không yêu cầu đối với trường hợp đăng ký lại do thay đổi tên);

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp;

- Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện được cấp còn hiệu lực sau khi phương tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

       Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 6, Phụ lục I:  Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa;

- Mẫu số 3, Phụ lục I: Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm.

(Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Phí, lệ phí

Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thủy nội địa: 70.000đ/ giấy

(Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

      Giấy chứng nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

       Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 3-6.doc37.5 KB

Mức độ: