Thủ tục đăng ký lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động ATM

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đăng ký lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động ATM

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán gửi văn bản đăng ký đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi lắp đặt ATM về việc lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động ATM trong thời hạn 15 ngày làm việc trước khi thực hiện.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đăng ký của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi lắp đặt ATM có văn bản xác nhận đã đăng ký lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động ATM.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện;

+ Nộp trực tiếp

Hồ sơ

Văn bản đăng ký lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động ATM.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Tổ chức

Kết quả thực hiện TTHC

Không

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Văn bản đăng ký lắp đặt/thay đổi địa điểm/chấm dứt hoạt động ATM (Phụ lục 01).

+ Văn bản xác nhận đăng ký lắp đặt/thay đổi địa điểm/chấm dứt hoạt động ATM (Phụ lục 02).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động. Ngày có hiệu lực 01/3/2013.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon PHU LUC 01.doc32.5 KB
Microsoft Office document icon PHU LUC 02.doc31.5 KB

Mức độ: