Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

 - Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

       - Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

       - Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm có:

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: