Thủ tục Đăng ký thay nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký thay nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể

Trình tự thực hiện

- Đại diện hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch “một cửa” UBND huyện (thành phố);

- Cán bộ phòng TCKH tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, vào sổ theo dõi, viết phiếu giao nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ;

- Chuyển kết quả đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ để gửi trả hộ kinh doanh.

Cách thức thực hiện

Trung tâm giao dịch “một cửa” UBND huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Giấy đề nghị thay đổi địa ký đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thành phố);

- Cơ quan phối hợp: Phòng Công thương huyện (thành phố).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận.

Lệ phí

- Lệ phí đăng ký kinh doanh: 100.000,đồng.

(Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. )i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD hộ kinh doanh: Phụ lục III-3.

 (Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ KH&ĐT về đăng ký doanh nghiệp).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ KH&ĐT về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phu luc III-3.doc29 KB

Mức độ: