Thủ tục đưa đối tượng ma túy, mại dâm vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục đưa đối tượng ma túy, mại dâm vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội

Trình tự thực hiện

- Công an xã, phường thu tập thông tin, tài liệu, lấy lời khai, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy, người bán dâm vào trung tâm;

- Bản nhận xét của Công an xã, phường, bệnh án của đối tượng (nếu có);

- Văn bản đề nghị của UBND (xã, phường)trình UBND thành phố đề nghị đưa người nghiện ma túy, người bán dâm vào trung tâm;

- Phòng Tư pháp thành phố tiếp nhận hồ sơ do cơ quan công an chuyển đến để kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Kết quả kiểm tra được thể hiện bằng văn bản và gửi Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cùng cấp. Trường hợp hồ sơ đầy đủ bản gốc chuyển cho Tòa án nhân dân thành phố ra Quyết định đưa vào Trung tâm Giáo dục Lao động – Xã hội tỉnh.

Cách thức thực hiện Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố
Hồ sơ

- Hồ sơ dữ liệu đối tượng do công an cung cấp;

- Văn bản đề nghị của UBND xã, phường;

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời gian giải quyết Không xác định.
Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã/phường, Công an thành phố,Tòa án nhân dân thành phố, Trung tâm Giáo dục Lao động – Xã hội tỉnh.

Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có
Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định Tư pháp (Tóa án nhân dân).
Phí, lệ phí Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không có
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ về quy đinh chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ về quy đinh chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính về chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở khám chữa bệnh

- Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính về chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở khám chữa bệnh.

- Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐ-TBXH-BCA ngày 06 tháng 6 năm 2012 của liên Bộ LĐ-TBXH, Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

Mức độ: