Thủ tục đề nghị cấp công hàm xin thị thực

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đề nghị cấp công hàm xin thị thực

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cán bộ, công chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Ngoại vụ (Phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) hoặc qua đường Bưu điện.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Lãnh đạo Sở phê duyệt, phân công phòng chuyên môn trực tiếp giải quyết

Bước 4: Cơ quan, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Ngoại vụ theo giấy hẹn hoặc qua đường Bưu điện.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Hộ chiếu công vụ còn giá trị.

+ Thư mời của bên đối tác (nếu có).

+ 01 tờ khai theo mẫu 01/2016/XNC ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Ngoại vụ

 

Đối tượng thực hiện TTHC

            Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Theo Mẫu 01/2016/XNC ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao

 

Phí, lệ phí

           Không.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản đề nghị cấp công hàm xin thị thực

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Hộ chiếu công vụ còn giá trị 6 tháng.

          - Bản chính văn bản cử đi nước ngoài (về việc công).

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

         - Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

          - Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

          - Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

          - Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

 

 

 

Mức độ: