Thủ tục đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Trình tự thực hiện

- Cha, mẹ của trẻ nộp đơn xin cấp lại thẻ và bản sao giấy khai sinh tại UBND cấp xã.

- Người dân nộp lệ phí đầy đủ sau đó BHXH tỉnh cấp lại

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị

+ Bản sao giấy khai sinh

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

7 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội thành phố

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ khám, chữa bệnh.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc trợ cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở ý tế công lập.

Mức độ: