Thủ tục Đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu tại NHNN

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu tại NHNN

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Khi có sự thay đổi về nhân sự tham gia giao dịch nghiệp vụ chiết khấu với NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu về NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền và Cục Công nghệ Tin học để được cấp mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử và phân quyền trong giao dịch chiết khấu.

+ Bước 2: Trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền và Cục Công nghệ Tin học thực hiện việc cấp mới và hủy mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử cho các chức danh tham gia nghiệp vụ chiết khấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện;

+ Fax;

+ Trụ sở cơ quan hành chính

Hồ sơ

+ Giấy đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu (Mẫu 04B/NHNN-CK).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Giao dịch, Cục Công nghệ Tin học, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.;

Đối tượng thực hiện TTHC

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản xác nhận.           

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Giấy đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu (Mẫu 04B/NHNN-CK).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

  Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/2/2012 Quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngày có hiệu lực 31/3/2012

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu 04B/NHNN-CK37 KB

Mức độ: