Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông, do bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông, do bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Đối với tiền đủ điều kiện được đổi, không cần giám định thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước;

+ Bước 2: Đơn vị có trách nhiệm thu đổi thực hiện đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính.

Hồ sơ

Bảng kê nộp tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo qui định chung của ngành ngân hàng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Đổi ngay.

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố;

+ Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Các Tổ chức tín dụng;

+ Kho bạc Nhà nước.

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Tổ chức

+ Cá nhân

Kết quả thực hiện TTHC

Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

1.Nghị định số 87/1998/NĐ-CP ngày 31/10/1998 của Chính phủ về phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại. Ngày có hiệu lực 15/11/1998;

2.Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN ngày 22/8/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2008.

Mức độ: