Thủ tục điều chỉnh thông tin ngân hàng khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có sự thay đổi

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục điều chỉnh thông tin ngân hàng khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có sự thay đổi

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Thông tin ngân hàng được điều chỉnh khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có thay đổi về thông tin ngân hàng, nhưng sự thay đổi đó chưa dẫn đến phải huỷ bỏ mã ngân hàng. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có thay đổi thông tin ngân hàng, có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn được giao quản lý thông tin ngân hàng.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn được giao quản lý thông tin ngân hàng có văn bản đề nghị thay đổi thông tin ngân hàng gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Công nghệ tin học).

+ Bước 3: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định, xem xét văn bản đề nghị, nếu hợp lý thì thay đổi thông tin ngân hàng trên trang tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời gửi thông báo thay đổi thông tin ngân hàng qua website, qua mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đến Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn được giao quản lý thông tin ngân hàng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

+ Bước 4: Nhận được thông báo từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn được giao quản lý thông tin ngân hàng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thông báo những thay đổi nhận được trên toàn hệ thống của tổ chức mình.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện.
+ Qua Internet.
+ Trụ sở cơ quan hành chính.

Hồ sơ

Văn bản đề nghị thay đổi thông tin ngân hàng (phụ lục số 03) của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức.
Kết quả thực hiện TTHC Thư điện tử chấp thuận
Phí, lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng (phụ lục số 03)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không
Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng. Ngày hiệu lực 04/4/2007.

2. Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 06 năm 2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng. Ngày hiệu lực 01/01/2008.

3. Công văn số 7088/NHNN-THNH ngày 06/08/2008 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn cung cấp, trao dổi thông tin ngân hàng. Ngày hiệu lực 06/8/2008.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon phu lục 3.doc35 KB

Mức độ: