Thủ tục Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

 Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đề nghị điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế gửi hồ sơ về Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế, Sở Y tế cấp cho cơ sở Phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế theo mẫu số 14 quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;

Bước 3:  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất, Sở Y tế có trách nhiệm cập nhật thông tin thay đổi trên cổng thông tin điện tử. 

Cách thức thực hiện

   Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến (tại địa chỉ: https://caobang.vnptigate.vn)

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh theo mẫu số 20 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 169/2018/NĐ-CP trong đó phải nêu rõ nội dung thay đổi;

2. a. Trường hợp thay đổi người phụ trách chuyên môn: - Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất, kèm theo bản xác nhận thời gian công tác theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP. -Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của người phụ trách chuyên môn. b. Trường hợp thay đổi địa chỉ, số điện thoại liên hệ: Giấy tờ chứng minh sự thay đổi về địa chỉ, số điện thoại của cơ sở sản xuất.

Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Y tế

Đối tượng thực hiện TTHC

- tổ chức, - Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiq

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: