Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Cơ quan ban hành:

 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủy quyền.         

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận và xác nhận vào giấy ủy quyền.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp .

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy ủy quyền

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc

Đối t­ượng thực hiện TTHC

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi có xác nhận của ủy ban nhân dân xã (có thời hạn 03 tháng).

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: