Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Trình tự thực hiện

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải của thương nhân
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận. 
- Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp. 

- Qua Bưu điện.

- Qua mạng điện tử

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

1.  Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;

2. Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Thương nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Công Thương

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Phí, lệ phí

* Tổ chức, doanh nghiệp:

- Khu vực thành phố: 1.200.000 đồng

- Khu vực huyện: 600.000 đồng

* Hộ kinh doanh:

- Khu vực thành phố: 400.000 đồng

- Khu vực huyện: 200.000 đồng

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện về  thực hiện TTHC

Thay đổi về đăng ký kinh doanh;
Thay đổi địa điểm trụ sở chính; 
Thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: