Thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cơ sở cung cấp dịch vụ nộp hồ sơ đến Sở Y tế.

Bước 2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Sở Y tế cấp cho cơ sở thực hiện việc công bố Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Mẫu số 08 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Bước 3.Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế các thông tin: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở. Trường hợp Sở Y tế triển khai công bố trực tuyến thì cơ sở công bố nộp hồ sơ trực tuyến.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

  - Văn bản công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (theo Mẫu );

  - Bản kê nhân sự (theo mẫu);

  - Danh mục trang thiết bị sử dụng để diệt côn trùng, diệt khuẩn có xác nhận của cơ sở công bố.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản giấy (không áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

Thời hạn giải quyết

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ.

Đối tượng thực hiện TTHC

  Cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế bằng chế phẩm tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Y tế 

- Cơ quan phối hợp:  Không 

Kết quả thực hiện TTHC

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 08-Phụ lục I: Văn bản công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm;

- Phụ lục II: Bản kê khai nhân sự.

 ( Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây33 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day30 KB

Mức độ: