Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ sở sử dụng dấu định lượng nộp bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đến Sở Khoa học và Công nghệ nơi đăng ký trụ sở chính.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ)

Bước2 : Xử lý hồ sơ

- Sở Khoa học và Công nghệ giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định:

+ Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận vào bản công bố của cơ sở.

Bước 3: Trả kết quả

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc theo đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm có

Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn

Số lượng hồ sơ : 01  bản

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 02 ngày làm việc.

- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 24 ngày

- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 03 ngày làm việc.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 1

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Khoa học và Công nghệ

Kết quả thực hiện TTHC

Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu 1. CBDĐL.doc

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn

Đối với cơ sở sản xuất

1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Đã thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý định lượng theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này;

3. Kết quả đánh giá tại cơ sở đối với lượng của hàng đóng gói sẵn phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông 21/2014/TT-BKHCN.

Đối với cơ sở nhập khẩu

1. Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

2. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: