Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

 

 

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống được tự nguyện đăng ký công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-  Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đặt cơ sở kinh doanh;

- Trong thời hạn 16 ngày* kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và công nhận; trường hợp không công nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ: (1) Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017) *;

(2) Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch*.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

16 ngày* kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

1.000.000 đồng/hồ sơ (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

(1) Có đăng ký kinh doanh và bảo đảm các điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ ăn uống theo quy định của pháp luật*;

(2) Phòng ăn có đủ ánh sáng; có hệ thống thông gió; có bàn, ghế hoặc chỗ ngồi thuận tiện; nền nhà khô, sạch, không trơn, trượt; đồ dùng được rửa sạch và để khô; có thùng đựng rác*;

(3) Có thực đơn bằng tiếng Việt, tiếng Anh và ngôn ngữ khác (nếu cần) kèm theo hình ảnh minh họa*;

(4) Bếp thông thoáng, có khu vực sơ chế và chế biến món ăn riêng biệt; có trang thiết bị bảo quản và chế biến thực phẩm*;

(5) Nhân viên có thái độ phục vụ văn minh, lịch sự; mặc đồng phục và đeo biển tên trên áo*;

(6) Niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và nhận thanh toán bằng thẻ do ngân hàng phát hành*;

 (7) Có nhà vệ sinh sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng*.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: