Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Trình tự thực hiện

- Đại diện hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch “một cửa” UBND huyện (thành phố);

- Cán bộ phòng TCKH tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, vào sổ theo dõi, viết phiếu giao nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ;

- Chuyển kết quả đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ để gửi trả hộ kinh doanh.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm giao dịch “một cửa” UBND huyện (thành phố) vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể (cũ);

- Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu;

- Kê khai Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD hộ kinh doanh (theo mẫu);

- Bản sao công chứng các giấy phép hành nghề, chứng chỉ hành nghề của người đứng tên ĐKKD (với ngành nghề KD có điều kiện theo quy định của pháp luật).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ ngày đại diện hộ kinh doanh nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thành phố).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận.

Lệ phí

- Lệ phí đăng ký kinh doanh: 100.000,đồng.

(Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp )

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD hộ kinh doanh: Phụ lục III-3.

(Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ KH&ĐT về đăng ký doanh nghiệp).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ KH&ĐT về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phu luc III-3.doc29 KB

Mức độ: