Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

 Trình tự thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng tiến hành thẩm xét hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì thẩm định cơ sở, sau khi thẩm định cơ sở viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ và thụ lý hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp lệ phí tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo mẫu);

- Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở);

- Giấy chứng nhận (Bản gốc);

- Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi (Bản sao công chứng);

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).

Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiq

- Mẫu 4: Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

(Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế )

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Cấp đổi Giấy chứng nhận trong các trường hợp: Giấy chứng nhận còn thời hạn; Khi thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

(Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế )

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

-- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dịch vụ, vật liệu bao gói, chữa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây26 KB

Mức độ: