Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị  hồ sơ theo quy định nộp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ và thụ lý hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp  lệ phí tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

-  Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);

- Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Không quá 07ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế Cao Bằng

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiq

- Mẫu số 04: Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 (Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Phí, lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

-- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây29 KB

Mức độ: