Thủ tục cấp bù thủy lợi phí

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp bù thủy lợi phí

Trình tự thực hiện

- Hướng dẫn nông dân thành lập tổ chức hội dùng nước. Xây dựng quy chế bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, xã.

Cách thức thực hiện

Tại phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Quyết định công nhận của UBND xã, huyện;

- Hồ sơ hoàn công công trình.;

- Hồ sơ thành lập tổ chức Hội dùng nước (quy chế, bảo vệ, khai thác công trình).

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

Thời hạn giải quyết

60 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố);

- Cơ quan phối hợp: Chi cục thủy lợi tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 115/2008/NĐ-CP, ngày 14/11/2008 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2005/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo về công trình thủy lợi.

- Thông tư số 11/2009/TT-BTC, ngày 21/01/2009 v/v hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác  công trình thủy lợi.

 

 

 

Mức độ: