Thủ tục cấp bảo trợ xã hội thường xuyên đối tượng hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp bảo trợ xã hội thường xuyên đối tượng hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ

Trình tự  thực hiện

- Đối tượng làm đơn xin và giấy tờ liên quan;

- UBND cấp xã, phường chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ), vào sổ tiếp nhận hồ sơ; tiến hành thẩm định; trình Sở Lao động TBXH duyệt;

- UBND thành phố căn cứ kết quả Hội đồng xét duyệt của Sở LĐ-TBXH và ra quyết định.

- Công dân nhận kết quả tại UBND cấp xã, phường

Cách thức thực hiện

Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Đơn xin (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- Lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời  hạn giải quyết

 10 ngày từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.                                                            

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội: Mẫu số 1.

(Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CPngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh về người tàn tật số 06/1998/PL-UBTVQH10.

- Nghị định số 67/2007NĐ-CP ngày 13/4/2007 của chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CPngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Quyết định số 1947/2010/QĐ-UBND, ngày 29/10/2010 ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS0131.5 KB

Mức độ: