Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

Trình tự thực hiện

- Bước 1:  Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị  hồ sơ  theo quy định và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận nộp hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận có hẹn ngày trả kết quả và trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Chi cục Thú y kiểm tra, thẩm định điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở về bằng cấp chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ thú y.

+ Trường hợp cơ sở đạt yêu cầu thì lập biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

+ Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu thì lập biên bản làm việc ghi nhận các trường hợp không đạt. 

 - Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Thú y.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Chi cục Thú y tỉnh.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

- Bản sao (có chứng thực hoặc nộp bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu) bằng cấp hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn

- Sơ yếu lý lịch.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên.

- 3 ảnh cỡ 4x6.

Thời hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là: 05 năm.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng dịch tễ chẩn đoán xét nghiệm,  Chi cục Thú y.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật.

Lệ phí

(Thông tư  số 04/2012/TT - BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Người hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản. Người hành nghề tiêm phòng, thiến, hoạn động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp;

(Điều 64 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 13/5/2005 của Chính phủ)

- Đối với người hành nghề chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa được cấp chứng chỉ hành nghề nếu có giấy chứng nhận đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên môn thú y do Chi cục Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Chi cục Thú y cấp tỉnh) hoặc do các Dự án nước ngoài cấp;

- Đối với cá nhân hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn, chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho động vật lưu động, không có cơ sở hành nghề cố định thì trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề  phải có thêm bản kê các dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết để hành nghề

(Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

 - Thông tư số 04/2012/QĐ-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon ĐƠN ĐỀ NGHỊ.doc26.5 KB

Mức độ: