Thủ tục cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người có công với cách mạng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người có công với cách mạng

  Trình tự thực hiện

- Người có công lập tờ khai theo mẫu 03-CSSK kèm chỉ định của cơ quan y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào tờ khai và tổng hợp, báo cáo lên Phòng LĐ-TBXH;

- Phòng LĐ-TBXH tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu danh sách quản lý, tổng hợp theo mẫu 04-CSSK báo cáo Sở LĐ-TBXH quyết định

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Tờ khai theo mẫu 03-CSSK; chỉ định của cơ quan y tế;

- Biểu tổng hợp theo mẫu 04-CSSK.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời  hạn giải quyết

 Không xác định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và sử dụng chình hình đối với người có công với cách mạng: Mẫu số 03-CSSK

- Danh sách người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình: Mẫu số 04-CSSK .

(Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 về ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH ngày 02/7/2007 sứa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS03-CSSK36 KB
Microsoft Office document icon MS04-CSSK46 KB

Mức độ: