Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Trình tự thực hiện

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn của thương nhân. 
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. 
- Thời hạn của Giấy chứng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp. 

- Qua Bưu điện.

- Qua mạng điện tử

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh

-  Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Thương nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Công Thương

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Phí, lệ phí

* Tổ chức, doanh nghiệp:

- Khu vực thành phố: 1.200.000 đồng

- Khu vực huyện: 600.000 đồng

* Hộ kinh doanh:

- Khu vực thành phố: 400.000 đồng

- Khu vực huyện: 200.000 đồng

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện về thực hiện TTHC

- Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
-  Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
- Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: