Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân các  huyện, thành phố hoặc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, xã phường do Uỷ ban nhân dân uỷ quyền. Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ – hẹn trả kết quả.

- Tiếp nhận hồ sơ, tiến hành xét  hồ sơ và  thẩm định cơ sở  khi hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ, ghi phiếu tiếp nhận và ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân huyện hoặc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

-  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

- Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;

+ Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;

+ Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

- Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Y tế theo ủy quyền của UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế theo ủy quyền của UBND cấp huyện, thành phố.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiq

Mẫu số 01 : Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

(Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Phí, lệ phí

- Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/ cơ sở.

 (Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

-- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây29 KB

Mức độ: