Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấy phép kinh doanh; các cửa hàng ăn; căng tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận; trường PTCS;

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấy phép kinh doanh; các cửa hàng ăn; căng tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận; trường PTCS; các lễ hội, hội nghị, các khu du lịch, chợ bệnh viện do huyện (thành phố) tổ chức quản lý

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Y tế huyện (thành phố);

- Phòng Y tế huyện (thành phố) tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, kiểm tra thực địa và cấp giấy chứng nhận.

Cách thức thực hiện

Phòng Y tế huyện (thành phố)

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

-  Đơn đề nghị cấp chứng nhận;

-  Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;

- Bản thuyết minh  về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo VSATTP;

- Bản cam kết đảm bảo VSATTP đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Bản sao công chứng “ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuât, kinh doanh thực phẩm;

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở y tế;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế huyện (thành phố);

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm YTDP huyện (thành phố).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận.

Lệ phí

- 50.000 đồng/ 1 lần cấp.

(Quyết định số 23/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: Mẫu 1;

- Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm: Mẫu 2.

(Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “ Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “ Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”

- Quyết định số 23/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

 

Mức độ: