Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo học tại các trường đào tạo công lập ngoài địa bàn tỉnh Cao Bằng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo học tại các trường đào tạo công lập ngoài địa bàn tỉnh Cao Bằng

Trình tự thực hiện

- Học sinh làm đơn đề nghị (có  xác nhận của Uỷ ban nhõn dõn cấp xã) kèm theo Giấy chứng nhận hộ nghốo do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã xác nhận, Giấy xác nhận của nhà trường nơi đang học tập (hoặc Giấy báo nhập học), nộp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu và cấp Giấy chứng nhận.

- Đối tượng nhận Giấy chứng nhận tại Sở Lao động - Thương binh và Xá hội.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - TBXH.

Hồ sơ

+ Đơn đề nghị (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã);

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã xác nhận;

+ Giấy xác nhận của nhà trường nơi đang học tập (hoặc giấy báo nhập học).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Giải quyết ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân.
Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - TBXH

Kết quả thực hiện TTHC Giấy chứng nhận.
Phí, lệ phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có
Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC Không có
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TBXH ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

- Công văn số 858/CV-LĐTBXH ngày 02/10/1999 của Sở Lao động - TBXH tỉnh Cao Bằng về sửa đổi, bổ sung mẫu xác nhận, chứng nhận để hưởng trợ cấp xó hội miễn giảm cỏc khoản thu, nộp trong giỏo dục đào tạo công lập.

Mức độ: