Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt

Trình tự thực hiện

Bước 1. Khai báo y tế đối với thi thể, hài cốt

Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt, bản chụp giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát (đối với thi thể, hài cốt), giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam theo quy định của Bộ Ngoại giao và giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt) cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Bước 2. Thu thập thông tin

Kiểm dịch viên y tế thu thập thông tin từ giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, bản chụp giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát (không áp dụng đối với tro cốt), giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam theo quy định của Bộ Ngoại giao và giấy tờ chứng minh tử vong (không áp dụng đối với tro cốt).

Bước 3. Xử lý thông tin

1. Không cho phép vận chuyển qua biên giới thi thể, hài cốt do mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

2. Kiểm dịch viên y tế thực hiện giám sát tình trạng vệ sinh, điều kiện vận chuyển đối với thi thể, hài cốt.

Bước 4. Kiểm tra giấy tờ

Kiểm dịch viên y tế kiểm tra các loại giấy tờ sau:

a) Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt);

b) Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát;

c) Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam;

d) Giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt).

Bước 5. Kiểm tra thực tế

Kiểm dịch viên y tế thực hiện các nội dung sau:

a) Đối chiếu nội dung khai báo y tế với thực tế bảo quản thi thể, hài cốt;

b) Kiểm tra tình trạng vệ sinh, điều kiện vận chuyển theo quy định của Bộ Y tế.

Bước 6. Xử lý y tế

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, kiểm dịch viên y tế:

a) Thực hiện hoặc phối hợp với đơn vị có liên quan xử lý y tế theo quy định của pháp luật về mai táng, hỏa táng;

b) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt sau khi hoàn thành việc xử lý y tế quy định tại điểm a khoản này.

Cách thức thực hiện

Kiểm tra/ xử lý y tế trực tiếp tại cửa khẩu

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

 + Giấy khai báo y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người;

Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát;

+ Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam;

+ Giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đối với 01 thi thể, hài cốt

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân, - tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y t

Kết quả thực hiện TTHC

 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt

Phí, lệ phí

- Giá:

+ Kiểm tra y tế đối với thi thể: 20 USD/lần kiểm tra.

+ Kiểm tra y tế đối với hài cốt: 7 USD/ lần kiểm tra.

+ Kiểm tra y tế đối với tro cốt: 5 USD/lần kiểm tra.

+ Xử lý vệ sinh thi thể: 40 USD/lần xử lý

+ Xử lý vệ sinh hài cốt: 14 USD/lần xử lý.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện về thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: