Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân làm tờ trình có xác nhận của chính quyền UBND xã gửi về Phòng NN&PTNT huyện (thành phố) thẩm định.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố) cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện

Tại phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Tờ trình;

- Báo cáo kinh tế trang trại.

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố);

- Cơ quan phối hợp: Chi cục Hợp tác xã tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính, Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư số: 74/2003/TT - BNN, ngày 4/7/2003 sửa đổi bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN- TCTK, ngày 23/6/2000 của Liên bộ NN&PTNT- Tổng cục thống kờ về hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại;

- Thông tư số 69/2000/TTLT/ BNN-TCTK ngày 23/6/2000 thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại.

 

 

 

Mức độ: