Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Cấp Giấy chứng nhận Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng;

 Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển cho Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

 Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái thẩm định hồ sơ.

 - Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì giải quyết theo quy định, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 - Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện lại trong thời gian tối đa không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;

 - Trường hợp từ chối không cấp thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Bước 4: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu (bản chính) tại Phụ lục III của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014;

-  Hồ sơ thiết kế 04 (bộ) gồm:

+ Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới;

+ Các bản vẽ kỹ thuật;

+ Tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo và thay thế (bản sao có xác nhận của cơ sở thiết kế)

+ Bản sao có xác nhận của cơ sở thiết kế của một trong các giấy tờ sau: Giấy Đăng ký xe ô tô; Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, chưa có biển số đăng ký)

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở thiết kế (đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu của cơ sở thiết kế).

* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận.

Phí, lệ phí

Phí thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo:  300.000 đồng/Lần/mẫu.

(Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục III: Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

(Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 quy định về cải tạo xe cơ giới đường bộ)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 quy định về cải tạo xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ tài chính quy định mức thu,  chế độ thu, nộp, quản lý, và sử dụng phí kiểm định  an toàn kỹ thuật và chất lương linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day37 KB

Mức độ: