Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

Bước 2. Cung cấp minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp dụng trước đó còn hiệu lực với tổ chức kiểm dịch y tế hoặc thực hiện việc tiêm chủng vắc xin.

Bước 3. Sau khi tiếp nhận đủ đơn và tài liệu minh chứng đã tiêm vắc xin phòng bệnh, tổ chức kiểm dịch y tế cấp ngay giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế.

Cách thức thực hiện

Thực hiện tại cửa khẩu hoặc tại Cơ quan tổ chức kiểm dịch y tế biên giới.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

 Đơn đề nghị

+ Minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp dụng trước đó còn hiệu lực (nếu có).

Số lượng hồ sơ:01 bộ hồ sơ cho một lần cấp giấy chứng nhận

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân, - tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế

Kết quả thực hiện TTHC

Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

Phí, lệ phí

- Giá:

+ Tiêm chủng vắc xin Sốt vàng và cấp chứng nhận tiêm chủng quốc tế: 8USD/ lần

+ Tiêm chủng, áp dụng biện pháp dự phòng và cấp chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng: 85.000 đồng/lần

(Mức thu không bao gồm tiền vắc xin, thuốc, khẩu trang)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện về thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: