Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ

  Trình tự thực hiện

- Công dân đến nộp hồ sơ tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố kiểm tra, cấp giấy giới thiệu cho công dân;

- Công dân đến nhận kết quả tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

Hồ sơ

- Đơn xin có xác nhận của UBND cấp xã;

- Các loại giấy tờ liên quan (giấy báo tử, bằng tổ quốc ghi công...).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

Trong ngày.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH huyện (thành phố).

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ.

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH, ngày 29/6/2005 V/v Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2005.

- Nghị định số 54/2005/ NĐ-CP, ngày 26/5/2006 v/v hướng dẫn thi hành pháp lệnh ƯĐNCC với CM;

- Nghị Định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 Của chính phủ qui định về tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sỹ;

- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ.

Mức độ: