Thủ tục cấp giấy Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục  cấp giấy Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

 Trình tự thực hiện

Bước 1. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ tại cơ sở Trung tâm Giám định Y khoa

Bước 2. Trung tâm giám định y khoa khám định kỳ theo hợp đồng, các cơ sở đã ký hợp đồng cần xuất trình Hồ sơ sức khỏe (Đối với khám sức khỏe tập trung). Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: Đối tượng khám sức khỏe cần xuất trình thêm giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đề nghị khám sức khoẻ định kỳ.

Bước 3. Trung tâm giám định Y khoa khám sức khỏe căn cứ vào Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ và đối với các nghề, công việc có tiêu chuẩn sức khỏe riêng, Trung tâm giám định y khoa thực hiện các quy định của tiêu chuẩn  hiện hành để được thực hiện khám sức khỏe.

Bước 4. Kết luận và trả sổ khám sức khỏe định kỳ

Cách thức thực hiện

Đến trực tiếp tại Trung tâm giám định y khoa tỉnh

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Sổ KSK định kỳ (theo mẫu), có dán ảnh chân dung cỡ 4x6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng.

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đề nghị khám sức khoẻ định kỳ (Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ).

*. Số lượng hồ sơ:  01

Thời  hạn giải quyết

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.

Đối tượng thực hiện TTHC

 Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục số 03:  Mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ .

( Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Sổ khám sức khoẻ định kỳ

Phí, lệ phí

Nộp phí theo mức thu phí được quy định tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

- Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe;

- Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây53 KB

Mức độ: