Thủ tục cấp Giấy khám sức khoẻ của người lái xe

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục cấp Giấy khám sức khoẻ của người lái xe

 Trình tự thực hiện

Bước 1. Đối tượng khám sức khỏe tại Trung tâm giám định y khoa, trình giấy tờ tùy thân có ảnh để lấy giấy khám sức khỏe cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe).

Bước 2. Trung tâm giám định y khoa đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình KSK cho đối tượng KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 2.

Bước 3. Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ.

Cách thức thực hiện

Đến trực tiếp tại Trung tâm giám định y khoa tỉnh

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:  Giấy KSK (theo mẫu), có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

-  Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK, sổ KSK định kỳ cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện KSK;

- Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK, sổ KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Cơ quan thực hiện TTHC

Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.

Đối tượng thực hiện TTHC

 Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục 2:  Mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe .

( Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy khám sức khoẻ.

Phí, lệ phí

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

- Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe;

- Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây70.5 KB

Mức độ: