Thủ tục Cấp giấy phép khai thác gỗ và lâm sản

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác gỗ và lâm sản

Trình tự thực hiện

- Đơn hoặc tờ trình xin cấp giấy phép khai thác gỗ và lâm sản khác;

- Đơn, tờ trình của hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn có xác nhận của UBND xã, phường. Đối với các tổ chức, công ty, doang nghiệp có xác nhận của UBND huyện (thành phố)

Biểu thống kê số lượng rừng, sản lượng gỗ lấy ra và lâm sản khác xin được cấp khai thác cho các đối tượng rừng phòng hộ và rừng sản xuất, cụ thể như sau:

Đối với rừng phòng hộ, Chủ rừng, (Các ban QLDA NLN) là đơn vị tiếp nhận, tổng hợp các đơn từ xin khai thác cho các hộ gia đình, cá nhân, tập thể, cộng đồng dân cư thôn, thẩm định hiện trường khai thác, thiết kế (Nếu có) của chủ rừng trình Sở NN phê duyệt.

-  Đối với rừng sản xuất thuộc các BQL rừng phòng hộ, các DANLN áp dụng theo đối tượng rừng phòng hộ;

- Rừng ngoài dự án: Thủ tục  trình duyệt do chủ rừng trình Phòng NN&PTNT;

-  Thẩm định và phê duyệt:

Sở NN&PTNT tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép khai thác gỗ và lâm sản khác cho chủ rừng là tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, đơn vị, theo phân công của Bộ quy định. Hồ sơ giải quyết thông qua phòng giao dịch một cửa của Sở NN&PTNT.

Phòng NN&PTNT tiếp nhận hồ sơ và giải quyết trình UBND huyện cấp giấy phép cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (Trên diện tích đất lâm nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) theo đúng quy định hiện hành).

UBND cấp xã tiếp nhận, xử lý đơn xin khai thác gỗ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, bản để sử dụng tại chỗ (Làm nhà, chuồng trại phục vụ sản xuất nông nghiệp).

Cách thức thực hiện

Tại phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- 01 đơn xin hoặc tờ trình xin cấp giấy phép khai thác gỗ và lâm sản khác.

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

20 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố);

- Cơ quan phối hợp: Chi cục Lâm nghiệp, Hạt kiểm lâm và UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Văn bản số 421/SNN-KT, ngày 25/7/2006 của Sở NN&PTNT v/v hướng dẫn thực hiện quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác tại mục V, ý 3.

 

 

 

Mức độ: