Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Trình tự thực hiện

- Bước 1:  Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu gửi hồ sơ  về Phòng Kinh tế thành phố nơi thương nhân có trụ sở chính;

- Bước 2:  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh rượu cho thương nhân theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Bước 3:  Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Tại Phòng Kinh tế thành phố

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu tại phụ lục 31 kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT)

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh (bán buôn hoặc bán lẻ rượu), gồm:

+ Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

+ Bản am kết của thương nhân về đảm bảo tuân thủ đầy đủ  các yêu cầu điều kiện  an toàn về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với địa điểm kinh doanh;

- Bản sao giấy giới thiệu, hợ đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh);

- Bản sao giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh;

- Bản sao phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

-  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh rượu cho thương nhân theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn thành phố Cao Bằng

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Kinh Tế thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Phí, Lệ phí

- Lệ phí thẩm định kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.

- Lệ phí cấp Giấy phép bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm rượu: 200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần cấp

 (Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...........

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu: Phụ lục 31 kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trnag thiết bi theo quy định;

- Có giấy giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán rượu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;

- Có cam kết của thương nhân về đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

- Phù hợp với quy hoạch hệ thoogns kinh doanh bán lử sản phẩm rượu do Sở Công thương tỉnh công bố.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu;

- Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...........

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phu luc 31.doc32.5 KB

Mức độ: