Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân gửi đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh; trường hợp không cấp giấy phép phải lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu 3 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012);

(2) Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân - Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép.

Phí, lệ phí

Phí, lệ phí:

- Tại thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

+ Từ 01 phòng đến 05 phòng, mức thu phí là 6.000.000đ/giấy.

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 12.000.000đ/giấy.

Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karraoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 2.000.000đ/phòng.

-Tại các khu vực khác:

+ Từ 01 phòng đến 05 phòng, mức thu phí là 3.000.000đ/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu là 6.000.000đ/giấy;

Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karraoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 1.000.000đ/phòng.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

mẫu số 3 Thông tư 05-2012-TT-BVHTTDL.doc

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

(1) Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.

(2) Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Khi hoạt động kinh doanh karaoke, chủ cơ sở kinh doanh phải tuân thủ theo các quy định sau đây:

(1) Chỉ được sử dụng bài hát đã được phép phổ biến; băng, đĩa đã dán nhãn kiểm soát theo quy định;

(2) Mỗi phòng karaoke chỉ được sử dụng một nhân viên phục vụ từ 18 tuổi trở lên; nếu nhân viên phục vụ là người làm thuê thì phải có hợp đồng lao động và được quản lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động;

(3) Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trường hợp phòng karaoke trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: