Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Trình tự thực hiện

- Khách sạn, nhà văn hoá, trung tâm văn hoá gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- TIếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;.

- Thực hiện qua dịch vụ  công trực tuyến  mức độ 3

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (Mẫu 4 ban hành theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012);

(2) Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doan

.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân - Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép.

Phí, lệ phí

- Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:Mức thu lệ phí là 15.000.000đồng/giấy;

Tại các khu vực khác: Mức thu lệ phí là 10.000.000đồng/giấy.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

mẫu số 4 thông tư 05-2012-TT-BVHTTDL.doc

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

(1) Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ.

(2) Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ bảo đảm chất lượng âm thanh.

Khi hoạt động kinh doanh vũ trường, chủ kinh doanh phải tuân theo các quy định sau đây:

(1) Có nội dung hoạt động được niêm yết công khai ở vũ trường để mọi người dễ nhận biết và thực hiện; nội quy phải ghi rõ về thời gian hoạt động, độ tuổi và trang phục của người khiêu vũ, những quy định cấm đối với người ở trong vũ trường;

(2) Chỉ sử dụng những bài hát, tác phẩm âm nhạc được phép lưu hành để khiêu vũ;

(3) Khi phát hiện người say rượu, bia, người sử dụng các chất ma túy và các chất kích thích bị cấm sử dụng phải yêu cầu người đó ra khỏi vũ trường;

(4) Không cho người dưới 18 tuổi làm việc hoặc vào khiêu vũ tại vũ trường;

(5) Nếu sử dụng nhân viên phục vụ phải có hợp đồng lao động và được quản lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động;

(6) Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trường hợp Vũ trường trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: