Thủ tục Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;

+ Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính , Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện;

Nếu hồ sơ đảm bảo đủ thành phần và đúng quy định, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp phải khảo sát đường bộ để quy định điều kiện tham gia giao thông hoặc gia cường đường bộ, Sở Giao thông Vận tải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe trên đường bộ tiến hành khảo sát hoặc gia cường đường bộ.

- Sau 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo kết quả khảo sát hoặc báo cáo kết quả hoàn thành gia cường đường bộ của tổ chức tư vấn đủ điều kiện hành nghề bảo đảm cho xe lưu hành an toàn, Sở Giao thông vận tải giải quyết cấp giấy phép.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị theo mẫu phụ lục 1 hoặc phụ lục 2.

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; bản sao tính năng kỹ thuật của xe đối với phương tiện mới nhận (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe);

- Bản sao Giấy đăng ký xe hoặc Giấy đăng ký tạm thời đối với phương tiện mới nhận;

- Phương án vận chuyển đối với trường hợp phải khảo sát đường bộ (nếu có), gồm các nội dung sau: thông tin về tuyến đường vận chuyển; thông tin về phương tiện vận chuyển; thông tin hàng hóa chuyên chở có xác nhận của chủ hàng, gồm các thông số kích thước về chiều dài, chiều rộng và chiều cao (D x R x C) mét; khối lượng, hình ảnh (nếu có); hợp đồng vận chuyển hoặc văn bản chỉ định đơn vị vận chuyển của chủ hàng hoặc đơn vị thuê vận chuyển.

Người đến làm thủ tục xin cấp giấy phép lưu hành phải mang theo các bản chính của các bản chụp nêu trên để đối chiếu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 02 (hai) ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường giao thông công cộng;

- Phụ lục 2: Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ.

(Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- - Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day42 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day26.5 KB

Mức độ: