Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mở tài khoản VND, tài khoản LAK tại ngân hàng tại Lào để thực hiện dự án hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tại Lào nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi tổ chức, doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi tổ chức, doanh nghiệp đóng trụ sở chính xem xét, thẩm định hồ sơ;

+ Bước 3: Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích rõ lý do.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng tại Lào (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo).

+ Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập tổ chức, doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu hoặc Giấy phép đầu tư hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam giao nhiệm vụ thực hiện dự án viện trợ, dự án khác.

+ Cam kết hoặc thoả thuận đã ký kết với phía Lào, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào để thực hiện cam kết, thoả thuận đã ký kết.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức                           

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn;

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép                           

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng tại Lào (phụ lục 1).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam chỉ sử dụng tài khoản VND, tài khoản LAK mở tại các Ngân hàng tại Lào để phục vụ cho các mục đích liên quan đến hoạt động xuất khẩu với Lào, thực hiện các khoản thu chi liên quan đến hoạt động viện trợ, đầu tư hoặc các hoạt động được phép khác tại Lào.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1.Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN ngày 8/7/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam và Lào. Ngày có hiệu lực 03/8/2004.

2.Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN Việt Nam. Ngày có hiệu lực 14/10/2011.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 01 thủ tục 17.doc32 KB

Mức độ: