Thủ tục cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài

 

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài có nhu cầu mang vàng khi xuất cảnh gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú.

 + Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, thẩm định hồ sơ.

 + Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài. Trong trường hợp từ chối, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản giải thích lý do.

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

 + Thành phần:

  1. Đơn xin cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-NHNN.

  2. Hoá đơn mua hàng hoặc giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp hoặc giấy cam đoan của cá nhân mang vàng về tính hợp pháp của lượng vàng cần mang đi trong trường hợp không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

3. Bản sao hộ chiếu và bản sao thị thực nhập cảnh đối với những nước yêu cầu phải có thị thực nhập cảnh.

  4. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương.

 + Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

cá nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân cư trú.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài, hoặc văn bản từ chối cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài.

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài (theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-NHNN).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư 11/2014/TT-NHNN ngày 28/3/2014 quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh. Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2014.

 

Đính kèmDung lượng
Tập tin Phụ lục 01.TT11.2014.docx17.99 KB

Mức độ: