Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Trình tự thực hiện

- Bước 1:  Thương nhân có đăng ký ngành nghề sản xuất rượu thủ công lập hồ sơ gửi về Phòng Kinh tế thành phố nơi thương nhân có trụ sở chính;

- Bước 2:  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Kinh Tế có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho thương nhân theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Bước 3:  Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh Tế thành phố có văn bản yêu cầu thương nhân  bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Tại Phòng Kinh tế thành phố

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu tại phụ lục 10 kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT)

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Bản sao giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

-Liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bảo sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu và tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

-  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh rượu cho thương nhân theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất rựu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn thành phố Cao Bằng

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Kinh Tế thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Lệ phí

- Lệ phí thẩm định cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 1.200.000 đồng/cơ sở sản xuất/ lần thẩm định.

- Lệ phí cấp Giấy phép bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm rượu: 200.000 đồng/cơ sở sản xuất/ lần cấp

 (Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu: Phụ lục 10 kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Thương nhân có đăng ký ngành nghề sản xuất rượu thủ công

- Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu;

- Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

 

 

 

Mức độ: