Thủ tục cấp giấy phép thu Nhân dân tệ tiền mặt

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy phép thu Nhân dân tệ tiền mặt

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng miễn thuế hoặc cung ứng dịch vụ dành riêng cho người nước ngoài tại Khu vực biên giới và Khu kinh tế cửa khẩu thuộc các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc (bao gồm cả các doanh nghiệp trên địa bàn khác mở cửa hàng miễn thuế hoặc cung ứng dịch vụ dành riêng cho người nước ngoài trong các khu vực trên) nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt cửa hàng miễn thuế hoặc cung ứng dịch vụ cho người nước ngoài;

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thẩm định hồ sơ;

+ Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố sẽ xem xét và cấp giấy phép thu Nhân dân tệ tiền mặt cho doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 08.ĐGH kèm theo). Trường hợp từ chối cấp phép, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản giải thích lý do.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

+ Đơn xin cấp giấy phép thu Nhân dân tệ tiền mặt (theo mẫu tại Phụ lục số 07.ĐGH kèm theo);

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp bán hàng miễn thuế hoặc kinh doanh dịch vụ cho người nước ngoài.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức                              

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố .

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin cấp giấy phép thu nhân dân tệ tiền mặt (Phụ lục số 07.ĐGH)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Quyết định số 689/2004/QĐ-NHNN ngày 7/6/2004 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ngày có hiệu lực 05/7/2004.

2. Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN Việt Nam. Ngày có hiệu lực 14/10/2011.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 07.ĐGH.doc31.5 KB

Mức độ: