Thủ tục cấp giấy phép vận tải Việt – Trung cho xe công vụ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy phép vận tải Việt – Trung cho xe công vụ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận tải cho xe công vụ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển cho Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì giải quyết theo quy định, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện lại trong thời gian tối đa không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;

- Trường hợp từ chối không cấp thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải theo mẫu tại Phụ lục VI thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ Giao thông vận tải;

- Danh sách xe kèm theo giấy đăng ký xe (bản sao chụp);

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản sao chụp);

- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba còn giá trị trên lãnh thổ Việt Nam và Trung Quốc (bản sao chụp);

- Thư mời của đối tác phía Trung Quốc chỉ rõ tuyến đường, cửa khẩu và thời gian mời (trường hợp bản gốc không có tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh có chứng thực chữ ký của người dịch).

- Quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Cơ quan, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép vận tải.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục VI: Đơn đề nghị cấp giấy phép vận tải cho xe công vụ

(Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Xe công vụ được cấp giấy phép vận tải là xe phục vụ các cơ quan Nhà nước, các cơ quan của Đảng, đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội các cấp đi công tác.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện hiệp định, nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day41 KB

Mức độ: